Er(r)goR. (1) Jak nadesłać tekst przez system OJS?, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6396 (Udostępniono: 19kwiecień2021).