Er(r)goR. (1) Instrukcje dla Redaktorów technicznych/DTP, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6401 (Udostępniono: 18kwiecień2021).