OrzeszekJ. (2021) „Portret artysty (rocka) w wieku dojrzałym. Nick Cave na sceni”e, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 133-148. doi: 10.31261/errgo.8019.