Burno-KaliszukK. (2021) Symulakryczna prywatność w mediach płynnej nowoczesności, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (42), s. 73-85. doi: 10.31261/errgo.9142.