Błaszkowska-NawrockaM. (2021) „Mój awatar krzyczy jak ja. Współczesne realizacje motywu sobowtóra w kilku polskich tekstach fantastycznonaukowyc”h, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), s. 297-311. doi: 10.31261/errgo.9318.