[1]
Popczyk-SzczęsnaB., Monodramy biograficzne w najnowszym teatrze polskim – świadectwa i rekonstrukcje, errgo, nr 43, s. 149-166, grudz. 2021.