[1]
Adamczewska-BaranowskaI., „Autonaturografie. Biopoetyki immersyjnego piśmiennictwa przyrodniczego (Zajączkowska, Brach-Czaina, Tsing, Macdonald”), errgo, nr 43, s. 229-249, grudz. 2021.