[1]
WieczorekK., Sumienie maszyny? Sztuczna inteligencja i problem odpowiedzialności moralnej, errgo, nr 42, s. 15-34, wrz. 2021.