[1]
MattesonJ., „Opowiedzieć człowieka, śpiewając pieśń Femiosa. W stronę estetyki biografi”i, errgo, nr 43, s. 9-21, grudz. 2021.