[1]
Er(r)goR., Summaries in Polish/Streszczenia w języku polskim, errgo, nr 43, s. 341-347, grudz. 2021.