[1]
Er(r)goR., Informacje dla Autorów, errgo, nr 43, s. 351-358, grudz. 2021.