[1]
Er(r)goR., Informacje dla Autorów, errgo, nr 45, s. 279-281, grudz. 2022.