[1]
JędrzejkoP., Noty o książkach, errgo, nr 4, sty. 2002.