[1]
Małek-OrłowskaM., „Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowiek”a, errgo, t. 1, nr 36, mar. 2017.