[1]
Er(r)goR., Instrukcje dla Redaktorów naukowych, errgo, 1.