[1]
Er(r)goR., Instrukcje dla Redaktorów technicznych/DTP, errgo, 1.