[1]
StronciwilkA., Google Street View i nie-ludzka fotografia w projektach Jona Rafmana i Michaela Wolfa, errgo, nr 43, s. 281-296, grudz. 2021.