Adamczewska-BaranowskaI. „Autonaturografie. Biopoetyki Immersyjnego Piśmiennictwa Przyrodniczego (Zajączkowska, Brach-Czaina, Tsing, Macdonald”). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43, Dec. 2021, s. 229-4, doi:10.31261/errgo.10277.