WojewodaM., i JędrzejkoP. Rządy Systemów Techniki I Algorytmów a Problem Odpowiedzialności Moralnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 42, Sept. 2021, s. 35-53, doi:10.31261/errgo.10415.