WieczorekK. Sumienie Maszyny? Sztuczna Inteligencja I problem Odpowiedzialności Moralnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 42, Sept. 2021, s. 15-34, doi:10.31261/errgo.10418.