KubokD., i JędrzejkoP. „Topografie Drogi Filozoficznej, Albo O Konsekwencjach Nienoszenia Obuwi”a. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43, Dec. 2021, s. 253-77, doi:10.31261/errgo.11400.