BanasiakD. „Metafizyka <i>Ropy Naftowej</I&gt; Aleksieja Parszczikowa. Z Zagadnień Rosyjskiej Petropoetyk”i. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 44, June 2022, s. 97-08, doi:10.31261/errgo.11604.