MattesonJ. „Opowiedzieć Człowieka, śpiewając Pieśń Femiosa. W Stronę Estetyki Biografi”i. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43, Dec. 2021, s. 9-21, doi:10.31261/errgo.11682.