SavareseD., i SavareseR. „Przeploty Jaźni, Słów I mediów, Czyli Dwóch Biografów Z jednej Rodziny Rozmawia O sztuce I niepełnosprawnośc”i. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43, Dec. 2021, s. 111-29, doi:10.31261/errgo.11693.