JanoszkaM. „Pytania O Wartość. Ekonomiczne Uwikłania Jednostki I Języka W <i>Wyznaniach</I&gt; Jeana-Jacques’a Roussea”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 44, June 2022, s. 167-83, doi:10.31261/errgo.12563.