HannanK. „Lech Kocha Głupią Ludmiłę. Polacy I Stereotypy Słowiańskości a "Malowany Ptak" Jerzego Kosińskieg”o. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 11, Oct. 2005, https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2389.