Małek-OrłowskaM. „Przepis Na Dobre życie. O Utopijności Radykalnych Koncepcji Udoskonalania Człowiek”a. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 1, nr 36, Mar. 2017, https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4988.