JędrzejkoP. „Monika Jaworska-Witkowska, <i>Przechwytywanie Tekstów. Powidoki Czytania</I&gt; (Nota O Książce”). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 40, July 2020, s. 213-7, doi:10.31261/errgo.7818.