JędrzejkoP. „Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, <i>Cmentarz, Park, Podwórko. Poznańskie Przestrzenie Pamięci</I&gt; (Nota O Książce”). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 40, July 2020, s. 209-12, doi:10.31261/errgo.7819.