Burno-KaliszukK. Symulakryczna Prywatność W Mediach Płynnej Nowoczesności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 42, Sept. 2021, s. 73-85, doi:10.31261/errgo.9142.