admin admin. Jak Ma Wyglądać Pierwsza Strona Artykułu?. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, June 2020, doi:10.31261/errgo.9177.