FeliszewskiZ. „Maszyna–podmiot–kultura. Reprezentacje Debat Wokół Postępu Technicznego W Niemczech Początku XX Wiek”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 44, June 2022, s. 125-42, doi:10.31261/errgo.9240.