Błaszkowska-NawrockaM. „Mój Awatar Krzyczy Jak Ja. Współczesne Realizacje Motywu Sobowtóra W Kilku Polskich Tekstach Fantastycznonaukowyc”h. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 43, Dec. 2021, s. 297-11, doi:10.31261/errgo.9318.