Potkański, Jan. Autoportrety Adama Zagajewskiego. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, no. 43 (grudzień 30, 2021): 167-185. Udostępniono sierpień 19, 2022. https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/10053.