Wojewoda, Mariusz, i Paweł Jędrzejko. Rządy Systemów Techniki I Algorytmów a Problem Odpowiedzialności Moralnej. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, no. 42 (wrzesień 3, 2021): 35-53. Udostępniono październik 5, 2022. https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/10415.