Feliszewski, Zbigniew. „Maszyna–podmiot–kultura. Reprezentacje Debat Wokół Postępu Technicznego W Niemczech Początku XX Wiek”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, no. 44 (czerwiec 25, 2022): 125-142. Udostępniono czerwiec 4, 2023. https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/9240.