[1]
HentschelG., FeketeI. i TamborJ. 2019. Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego). Forum Lingwistyczne. 6, 6 (grudz. 2019), 17-42. DOI:https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.02.