[1]
LewaszkiewiczT. 2019. Z badań nad językiem piśmiennictwa nowogródzkiego z okresu międzywojennego. Elementy północnokresowe w języku Józefa Żmigrodzkiego. Forum Lingwistyczne. 6, 6 (grudz. 2019), 43-59. DOI:https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.03.