[1]
HaasA. 2019. O leksyce i frazeologii Dyszkursu o grzechách szostego przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza. Forum Lingwistyczne. 6, 6 (grudz. 2019), 85-97. DOI:https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.06.