(1)
ZającE. Dziecięce Interpretacje Związków Frazeologicznych Z Komponentem Głowa. FL 2022, 1-10.