(1)
HentschelG.; FeketeI.; TamborJ. Głos W Sprawie Aktualnego Stanu Użycia Zapożyczeń Niemieckich We Współczesnym Etnolekcie śląskim I Postaw Językowych Jego Użytkowników (raport Wstępny Z Projektu Badawczego). FL 2019, 6, 17-42.