(1)
LewaszkiewiczT. Z Badań Nad Językiem Piśmiennictwa Nowogródzkiego Z Okresu Międzywojennego. Elementy Północnokresowe W Języku Józefa Żmigrodzkiego. FL 2019, 6, 43-59.