(1)
HaasA. O Leksyce I Frazeologii Dyszkursu O Grzechách Szostego Przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza. FL 2019, 6, 85-97.