(1)
KonczewskaK. O Języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego. FL 2019, 6, 99-110.