(1)
HamerlokD. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Z Cyklu ,,Bogactwo Polszczyzny W świetle Jej Historii” (Katowice, 7 Listopada 2018). FL 2019, 6, 201-202.