(1)
WilczekW. Wątki Patriotyczne Dotyczące Wychowania Rodzinnego W Prasie Górnośląskiej Przełomu XIX I XX Wieku (na Przykładzie Wybranych Czasopism). FL 2019, 6, 61-74.