ZającE. (2022). Dziecięce interpretacje związków frazeologicznych z komponentem głowa. Forum Lingwistyczne, (10), 1-10. https://doi.org/10.31261/FL.2022.10.10