HentschelG., FeketeI., & TamborJ. (2019). Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego). Forum Lingwistyczne, 6(6), 17-42. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.02