LewaszkiewiczT. (2019). Z badań nad językiem piśmiennictwa nowogródzkiego z okresu międzywojennego. Elementy północnokresowe w języku Józefa Żmigrodzkiego. Forum Lingwistyczne, 6(6), 43-59. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.03