HaasA. (2019). O leksyce i frazeologii Dyszkursu o grzechách szostego przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza. Forum Lingwistyczne, 6(6), 85-97. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.06